Friday, June 09, 2023

Рейтинг країн для вкладанна інвестицій в нерухомість

Рейтинг країн за привабливості інвестицій в нерухомість був сформований на підставі даних

дослідження переваг українських інвесторів, а також аналізі що формують фактор и - ключові події в економіці і політиці.

Трійку лідерів склали Німеччина, Великобританія і США. Лідерство Німеччини можна назвати закономірним і очікуваним, більше 25% запитів з боку українців припадає саме на цю країну. Обумовлено це, в першу чергу, невисокою за європейськими мірками вартістю нерухомості і досить високими рентними ставками. Крім того, інвестор, купуючи нерухомість в Німеччині, має можливість отримати кредит до 70% від її вартості. Також важливим чинником є можливість отримання виду на проживання при інвестиціях понад 250 тисяч євро.

За підсумками 2011 року зростання обсягу інвестицій в нерухомість Німеччини порівняно з аналогічними показниками 2010 року є вражаючим. Так, обсяг інвестицій у готельну нерухомість виріс на 23%, в торговельну - на 39%, а в житлову - на 59%. Такий інтерес до німецького ринку нерухомості характерний не тільки для українських магнатів, його стабільність в поточній економічній ситуації приваблює інвесторів зі всього світу.

Друге місце в рейтингу Великобританія забезпечує унікальний статус її столиці - переваги українських інвесторів в преміальному сегменті ринку і сегменті готельної нерухомості, як і раніше, залишаються за Лондоном. Крім того, ринок британської нерухомості характеризується широким діапазоном інвестиційних бюджетів - від десятків тисяч фунтів при купівлі готельних номерів та студентської нерухомості до сотень мільйонів фунтів при інвестуванні в престижні готелі. Така гнучкість інвестиційної політики, що формує широкий спектр вибору, безперечно, має позитивний вплив на інвестиційну привабливість ринку нерухомості Великобританії.

Третє місце США. Так зростання вартості нерухомості в штаті Флорида, найбільш популярному штаті у міжнародних інвесторів, склав за 2012 рік 3%. Другим важливим чинником називаються суттєве подешевіння з початку 2012 року доларових активів багатьох українських олігархів. Таким чином, інтерес до інвестицій в нерухомість США обумовлений в числі іншого і бажанням оптимально "ліквідувати" такого роду активи саме в тій країні, де долар є національною валютою.

Варто відзначити, що інтерес до американської нерухомості спостерігається не тільки з боку дрібних і середніх українських інвесторів, але і з боку найбільших фінансових груп, які вже озвучили свої плани про вкладення в нерухомість США мільйонів доларів.

Четверте місце в рейтингу країн за привабливості інвестицій в нерухомість серед українських інвесторів займає Швейцарія, ринок нерухомості якої значно підсилив свої позиції за останні роки завдяки, з одного боку, досить низькими ставками швейцарських банків за довгостроковими кредитами (від 2,5% річних), з іншого - прагненню українських інвесторів внести валютну різноманітність у свої портфелі нерухомості.

Взагалі, серед українських інвесторів валютна диверсифікація набуває рис чіткої стратегії досягнення стабільності і мінімізації валютних ризиків. А четвірка лідерів даного рейтингу - Німеччина, Великобританія, США і Швейцарія - наочно демонструє не тільки і не стільки довіру до стану економік цих країн, скільки розподіл активів за принципом різноманітності валюти євро, фунти стерлінги, долари і франки.

Австрія замикає п'ятірку лідерів даного рейтингу, відтіснивши Францію на шосте місце, чиї позиції значно зменшились, в першу чергу, через різке скорочення французькими банками обсягів кредитування на придбання нерухомості.

На другому чинник, що зумовив ослаблення позицій французького ринку нерухомості, має сенс зупинитися докладніше. Криза в зоні Євро, а саме переддефолтний стан Греції, дуже хиткий стан економіки Кіпру, Італії, Іспанії і Португалії, а також тривожні висловлювання експертів щодо майбутньої євро-валюти, призводять до значного коригування вибору інвесторами країни для придбання нерухомості.

Ще півроку тому ситуація з валютою Євросоюзу була абсолютно спокійною і стабільною, багато громадян вважали за краще зберігати свої заощадження в євро, що викликало збільшення подібного роду заощаджень, у тому числі і серед українців. Все це неминуче призводить до обережнішого вибору між двома провідними економіками євро-зони Німеччини і Франції, як правило, не на користь останньої.

Замикають десятку найбільш привабливих для українських інвесторів країн Чехія, Ізраїль, Італія і Латвія. Кіпр на цей раз опинився за межами десятки лідерів. Крім проблем в економіці і, як наслідок, зростання інвестиційних ризиків, на це вплинуло значне зростання кредитних ставок при купівлі нерухомості.

У звіті Міжнародного агентства нерухомості "Gordon Rock" відзначається підвищення інтересу українців до покупку закордонної нерухомості, що почалося влітку 2011 року і обумовлене так званим "фактором-2012" - ризиками, потенційно що виникають, на думку заможних громадян України, з президентських виборів. Слід зазначити, що передвиборний фактор проявляв себе і раніше.