Tuesday, May 30, 2023

Особливості оренди житлових приміщень

Під орендою житлового приміщення розуміють таку угоду, при якій власник житлового приміщення зобов'язується надавати в користування іншій особі своє житлове приміщення на певних умовах і за відповідну винагороду.

Підставою виникнення таких відносин є укладення договору оренди житлового приміщення. Умовами такого договору можна і передбачити право орендаря здавати орендоване приміщення в суборенду третій особі.

Згідно з договором оренди житлового приміщення орендодавець зобов'язаний:
- надавати орендарю житлове приміщення в стані, що відповідає умовам договору і призначенню житла, при цьому орендодавець не несе відповідальності за недоліки житлового приміщення, які були ним обумовлені при укладенні договору;
- проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду житлового приміщення, якщо інше не передбачено договором.

Орендар зобов'язаний:
- своєчасно вносити плату за користування житловим приміщенням як подобово так і по місяцях;
- користуватися житловим приміщенням відповідно до його призначення та умов договору;
- підтримувати орендоване приміщення в належному стані;
- проводити за свій рахунок поточний ремонт, якщо інше не передбачено договором;
- після припинення договору повернути жиле приміщення в тому ж стані, в якому воно було прийняте або у стані, обумовленому договором;
- відшкодувати орендодавцю збитки в разі погіршення, з вини орендаря, орендованого житлового приміщення.

Орендодавець має право достроково розірвати договір оренди у разі, якщо орендар:
- використовує жиле приміщення не за призначенням або з порушенням умов договору;
- навмисно або з необережності погіршує стан приміщення;
- не вносить своєчасно орендну плату;
- не проводить ремонт в тих випадках, коли це передбачено договором.

Орендар має право достроково розірвати договір, якщо:
- орендодавець не виконує свій обов'язок з проведення капітального ремонту приміщення;
- житлове приміщення в силу обставин, за які орендар не несе відповідальності, стає непридатним для проживання.


Читайте також:
Наступні статті:
Попередні статті: